Overovanie tachografov

Overovanie analógových tachografov 1324 a všetkých digitálnych tachografov pre nákladné vozidlá a autobusy.

 

Popis služby:

Overovanie tachografov sa vykonáva ako následné overenie po každej oprave, montáži, výmene tachografov, alebo najčastejšie po uplynutí 2-ročnej doby platnosti overenia alebo za podmienok, ktoré sú definované v súvisiacich legislatívnych predpisoch, ako napr. v prípade poškodenia zabezpečovacích značiek, overovacej značky, v prípade zmeny rozmeru pneumatík hnacej nápravy motorového vozidla, v prípade odchýlky času o viac ako 20 min., v prípade zmeny EČV, atď.


1.) Overenie tachografu sa začína v prijímacej kancelárií, kde vodič odovzdá pracovníčke príjmu doklady potrebné k overeniu vozidla.

2.) Vodič svoje vozidlo na pokyn overovača záznamových zariadení pristaví na meraciu dráhu. Po overení tachografu s kladným výsledkom nasleduje plombovanie overovacou značkou autorizovanej osoby, vystavenie a umiestnenie štítku na A alebo B stĺpik vozidla na strane dverí vodiča a vystavenie protokolu o overení. Čas overenia tachografu, je približne 50 až 80 min. v závislosti od rozsahu skúšok a meraní pri overení tachografu.

3.) Po vykonaní overenia záznamového zariadenia si vodič vozidla prevezme v prijímacej kancelárií protokol z overenia a svojím podpisom potvrdí, že je oboznámený s jeho obsahom.

Upozornenie: Overovanie analógových tachografov typu 1318 v súčasnej dobe nevykonávame. Z analógových vykonávame overovanie len pri type 1324. Typ Vášho tachografu zistíte z protokolu, alebo zo štítku umiestneného priamo na tachografe.

about
logo

TEQO ponúka zákazníkom širokú škálu služieb. Pod jednou strechou tu zákazníci nájdu zázemie pre výber služieb spojených s výkonom technickej, emisnej kontroly a kontroly originality. Ponuku služieb postupne rozširujeme tak, aby sme poskytli komplexné služby motoristom. Príďte sa presvedčiť sami.

Online objednávka
Adresa prevádzky
  • Považské Podhradie 467
  • 017 04 Považská Bystrica
Prevádzková doba
  • Pondelok - Piatok
  • 7:00 - 16:00