Kontrola originality

Overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách.

Účelom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách v SR aj v zahraničí a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. Počas kontroly sa okrem iného overujú: exekučná blokácia vozidla, skryté opravy – meranie povlakovej vrstvy, fotia sa poškodené miesta a vyhodnocuje sa celkový vzhľad vozidla. V priebehu KO sa takisto zaznamenáva aj stav odometra (počítadla prejdenej vzdialenosti).

Kontrolu originality možno podľa voľby prevádzkovateľa vykonať na ktoromkoľvek pracovisku kontroly originality v rámci SR.

 

Kedy je potrebné absolvovať kontrolou originality?

 • jednotlivý dovoz
 • odhlásenie vozidla na export
 • VIN výmena podvozku alebo karosérie, kde sa nachádzalo VIN
 • zmena farby
 • nedodržanie lehoty pri prihlasovaní vozidla
 • opätovné schválenie vozidla
 • atď.
 

Príklad predkladaných dokumentov v závislosti od dôvodu a druhu kontroly požadovanej zákzníkom (§ 36 vyhlášky č. 139/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality) :

 • platný preukaz totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť I. a II. („malý“ a „veľký“ technický preukaz)
 • doklad o nadobudnutí vozidla
 • osvedčenie o zhode COC, ak má vozidlo udelené typové schválenie EÚ
 • doklad o nadobudnutí karosérie (ak bola menená)
 • doklad o vykonaní hromadnej prestavby (ak bola vykonaná hromadná prestavba)
 • rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla (len ak ide o prestavbu vozidla)
 • atď.
 

Skúmanie neoprávnených zásahov do vozidla a pravosti dokladov. Overovanie vozidla v pátracích evidenciách.

about
logo

TEQO ponúka zákazníkom širokú škálu služieb. Pod jednou strechou tu zákazníci nájdu zázemie pre výber služieb spojených s výkonom technickej, emisnej kontroly a kontroly originality. Ponuku služieb postupne rozširujeme tak, aby sme poskytli komplexné služby motoristom. Príďte sa presvedčiť sami.

Online objednávka
Adresa prevádzky
 • Považské Podhradie 467
 • 017 04 Považská Bystrica
Prevádzková doba
 • Pondelok - Piatok
 • 7:00 - 16:00